Energiinvestering

Investera i energi självständighet
Hem 9 Investeringar 9 Energiinvestering

Varför installera en solcellsanläggning?

Självklart kan det finnas olika anledningar till varför någon skulle vilja installera i en solcellsanläggning, men här är några exempel:

 • Lägre el-kostnader
 • Ökat fastighetsvärde
 • Säkra sig för eventuella elprishöjningar i framtiden
 • Minimera möjliga strömavbrott
 • Värna om miljön
 • Snabb återbetalningstid. I norra Europa är återbetalningstiden ungefär 10-14 år. Här på Costa del Sol är återbetalningstiden runt 5 år!

Många av våra kunder har installerat i solcellsanläggningar under de senaste åren, vi hjälper våra kunder med totallösningar genom vår partner.

StorEdgeTM: Optimering av självkonsumtion

SolarEdges StorEdge DC-kopplade lagringslösning möjliggör för fastighetsägare att maximera självkonsumtionen och uppnå energi självständighet. Överbliven solenergi lagras i ett batteri och används vid behov för att öka självkonsumtionen. Lösningen är baserad på en enda inverterare för både solenergi och lagring. Ett befintliga SolarEdge-system kan uppgraderas till StorEdge-lösningen.

Solar system
SolarEdge

Mer Energi

 • En DC-kopplad lösning möjliggör hög systemeffektivitet
 • Solenergi lagras direkt i batteriet
 • Ingen extra omvandling från AC till DC och tillbaka till AC
 • Optimering av effekt på modellnivå för ökad energiutvinning.

Enkel Design och Installation

 • En enda inverterare för både solceller och nätbundet lagringsbatteri
 • Utomhusinstallation möjliggör flexibilitet i batteriplaceringen
 • Inga speciella kablar krävs – utnyttja samma solcellskablar
 • Ingen högspänning eller ström under installation och underhåll.

Förbättrad Säkerhet

 • Solcellsanläggningens och batteriets spänning är designad för att minska till en säker spänning vid nödstopp
 • Följer VDE 2100-712

Full Synlighet

 • Övervaka batteristatus, solcellsproduktion och självkonsumtionsdata
 • Smartare energianvändning för att minska elräkningen

Enkel Underhåll

 • Fjärråtkomst till inverter-/batterimjukvara
 • Enkel åtkomst till inverteraren under underhåll (utomhusinstallation)
solar 1
solar 2
solar 3

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!